Pomáháme našim klientům investovat na Ukrajině

ZAJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTI

 

ZAJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ

 

POMOC S DOKUMENTY

 

Máte zájem investovat na Ukrajině nebo o tom uvažujete?

Výhodná zeměpisná poloha pro expanzi na východní trh

Ukrajina je důležitým mezníkem, který propojuje Evropu a Asii. Čtyři z deseti Panevropských koridorů vedou napříč zemí. Ukrajina je zajímavým výchozím místem pro obchodní aktivity jak na Západ tak i na Východ.

46 miliónů obyvatel a 27. největší stát na světě

V roce 1991 získala Ukrajina svojí nezávislost. Je členem Světové obchodní federace, SNS nebo OSN. Hl. město Kyjev má 3 miliónů lidí. 60 % populace je nábožensky věřící. Ukrajinština je oficiální jazyk.

Nízká konkurence v mnoha průmyslových odvětví

Protože je Ukrajina ještě v mnoha očích podceňovanou zemí východního bloku, tak je zde stále velký a především výhodný tržní prostor pro jakýkoli obchodní artikl a záměr. Jeden z příkladů je cestovní ruch.

Dostupnost a pestrá rozmanitost přírodních zdrojů

Černozemní úrodná půda dává dobrou prosperitu zemědělskému sektoru a pokrývá většinu země. Dále jsou tu k nalezení obrovské minerální zdroje, černé uhlí, dřevo nebo dostatek léčivých přírodních zřídel.

Odborně kvalifikovaná pracovní síla

Vzdělání je pro Ukrajince velmi prioritní záležitostí. Ukrajina je 4. zemí s nejvyšším počtem absolventů vysokých škol v Evropě. Vystudování vysoké školy a specializace v oboru je zde bráno jako základ.

Výrazná úspora nákladů za mzdy, energie a suroviny

Díky ekonomickému statutu měny budete mít na Ukrajině menší mzdové výdaje než v jiné částí Evropy a možnost využít daňových úlev od státu. Za plyn, elektřinu nebo benzín zaplatíte výrazně méně než v jiných státech EU.